Akciové ceny na pomníky

Jednohrob celožulový - 1200€                                               Dvojhrob celožulový - 2450€                                                    Urnový pomník - 800€