Aktuálna Akcia

Pomník - Jednohrob celožulový -  1300 eur -  Konečná suma (Betónový základ+sekanie písmen, lampáš, váza nerez zdarma.)

Pomník - Dvojhrob celožulový -  1750 eur - konečná suma (Betónový základ+sekanie písmen, lampáš, váza nerez zdarma.)

Pomník- Urnový -  700 eur.

Zakrytie jednohrobu zo žule -  490 eur.